Czym jest azbest ?

Azbest jest materiałem naturalnie występującym w przyrodzie. Pod względem chemicznym stanowi on sole krzemowe magnezu, sodu, wapnia i żelaza. Charakterystyczną cechą azbestu jest jego włóknista budowa, która decyduje o jego wyjątkowych cechach i właściwościach  fizycznych i chemicznych. Stanowi on materiał bardzo odporny na działanie bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur, działanie substancji chemicznych jak kwasy, zasad, silne rozpuszczalniki i wiele innych.

Praktycznie o azbeście.

Listę najważniejszych haseł dotyczących azbestu znajdziesz pod linkiem https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/slownik-pojec

Gdzie można spotkać wyroby zawierające azbest ?

Azbest może występować w tzw. wyrobach miękkich (bardziej szkodliwych ) oraz wyrobach twardych.
Wyroby miękkie to wyroby tekstylne z azbestu np. koce gaśnicze, odzież ochronna, uszczelki do rur, materiały i wykładziny cierne.
Wyroby twarde to głównie wyroby budowlane jak płyty dachowe, płyty elewacyjne oraz rury wodociągowe.

Fot. mzmgo

Dlaczego azbest jest niebezpieczny ?

Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i mają zdolność kumulowania w organizmie a szczególnie w płucach. Po kilku latach bardzo często występują poważne choroby azbestozależne np. pylicy azbestowej tzw. Azbestozy. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacji włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo. Po wystąpieniu objawów choroba rozwija się bardzo szybko i praktycznie jest nieuleczalna.

Fot. mzmgo

Czy w Twojej okolicy jest azbest?

Możesz to sprawdzić w GeoAzbest – Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP), system przetwarza dane, w których zawarte są informacje przestrzenne oraz informacje o lokalizacjach użytkowania wyrobów zawierających azbest bądź składowania odpadów azbestowych. System umożliwia:

  • gromadzenie usystematyzowanego zbioru danych na wybranych poziomach szczegółowości,
  • obiektywną i kompleksową weryfikację przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,
  • usprawnienie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy opracowane na bazie precyzyjnych map cyfrowych i aktualnych danych,
  • zwiększenie efektywności zarządzania procesem realizacji “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Link bezpośredni do bazy https://esip.bazaazbestowa.gov.pl