Azbest w liczbach

Mazurski Związek - Gospodarka Odpadami, realizuje zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest od 2018 roku. W przeprowadzonej zbiórce wyrobów zawierających azbest udało się usunąć i unieszkodliwić 422 tony azbestu. 

wykres

Źródło: Dane własne.

 

Script logo