Dofinansowanie

Rząd w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 przewidział środki na pomoc w usuwaniu azbestu z posesji mieszkańców, a także z siedzib firm i instytucji. 

W latach 2019-2023 przewidziano na ten cel 170 mln zł z ramach nowego programu Rządowego pn "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 

Mazurski Związek realizuje zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tylko w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne.

W 2018r. była to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Z uwagi na fakt, że Związek nie posiada środków własnych udział właścicieli nieruchomości, z posesji których został zdemontowany i zabrany azbest był na poziomie ok. 40%.

Zadanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest będzie kontynuowane. Szczegóły dofinansowania oraz wzór wniosku o udzielanie dofinansowania zostaną ogłoszone po ogłoszeniu konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

JAK USUNĄĆ AZBEST W 2019/2020 - szczegóły akcji oraz warunki dofinansowania 

Script logo