Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, oczekuje na ogłoszenie przed instytucje finansujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, konkursu o dofinansowanie. Z chwilą ogłoszenia konkursu oraz pojawienia się zasad na jakich dofinansowanie miło by być udzielone, Związek przystąpi do realizacji zadania.

Obecnie przyjmujemy wnioski w trybie ciągłym, które automatycznie zostaną uwzględnione w programie z chwilą ogłoszenia konkursu.  Wnioski o dofinansowanie można składać w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami. 

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI – USUWANIE AZBESTU”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poinformował o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach programu „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. W związku z powyższym wstrzymujemy przyjmowanie wniosków mieszkańców o udział w projekcie. http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/06/08/wstrzymanie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-ochrona-powierzchni-ziemi-usuwanie-azbestu/

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Dofinansowanie

Rusza program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Dofinansowaniu podlega: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji: kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla Gminy Giżycko, Gminy Orzysz kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla… Czytaj dalej Rusza program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Dofinansowanie

Program dotacyjny „Ochrona powierzchni ziemi- Usuwanie azbestu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ochrona powierzchni ziemi- Usuwanie azbestu”. Celem konkursu jest unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest występujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/05/26/1-czerwca-2021-roku-rusza-program-usuwania-azbestu/ Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami przygotowuje się do złożenia… Czytaj dalej Program dotacyjny „Ochrona powierzchni ziemi- Usuwanie azbestu”

Program usuwania azbestu 2021

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, oczekuje na ogłoszenie przed instytucje finansujące usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, konkursu na dofinansowanie. Z chwilą ogłoszenia konkursu oraz pojawienia się zasad na jakich dofinansowanie miło by być udzielone, Związek przystąpi do realizacji zadania. Szczegółowych informacji na ten temat mogą szukać Państwo na naszej stroni internetowej.