Firmy

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jak podaje https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy uprawnienia do prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest posiada 15 firm. Baza przedstawia listę podmiotów posiadających uprawnienia do prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.