Statystyka

Ilości zebranego azbestu w latach 2018-2020 [Mg]

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami, w ramach prowadzonego programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami” zebrał i przekazał do unieszkodliwienia blisko 1 000 ton azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 Gmina 201820192020
1Gmina Banie Mazurskie181,1072,20010,730
2Gmina Budry45,80633,0578,860
3Gmina Giżycko0,00017,32050,385
4Miasto Giżycko11,7740,0000,000
5Gmina Kruklanki29,24615,23115,800
6Gmina Miłki6,7932,9504,390
7Gmina Orzysz1,1124,37026,570
8Gmina Pozezdrze61,76831,6609,710
9Miasto i Gmina Ryn0,0009,50013,020
10Gmina Srokowo7,771117,70019,490
11Miasto i Gmina Wegorzewo69,89480,94555,860
12Gmina Wydminy 7,5467,19836,650
422,817322,131251,465
Ilości zebranego azbestu w latach 2018-2020 [Mg]

Realizowane działania w znaczy sposób przyczyniają się do poprawy stan mazurskiej przyrody.

Zadanie objęte było dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.