Edukacja

Prace plastyczne w ramach konkursu plastycznego „Azbest – wiem, co to jest”

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o szkodliwości azbestu, rozpowszechnianie wiedzy o obowiązku usuwania eternitowych pokryć dachowych (do 2032 roku), jak również rozwijanie myślenia twórczego oraz umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Zadanie realizowaliśmy w 2019 roku w ramach Mazurskiego Festynu Ekologicznego 2019 w Miłkach.

XI Mazurski Festyn Ekologiczny EKO-logika 2019 w Miłkach
Fot. MZMGO
XII Mazurski Festyn Ekologiczny EKO-logika 2021 w Pozezdrzu
Szkolenie e-learningowe
dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych,
w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Praktyczne narzędzie ułatwiające wykonywanie obowiązków służbowych, w tym przeprowadzania kontroli oraz nadzoru nad pracami w kontakcie z azbestem.
Aktualne akty prawne, gotowe formularze, instrukcje i procedury. Tutaj…