Usuwanie azbestu

Jak bezpiecznie usunąć azbest ?

  1. Zgłoś w swoim urzędzie miasta lub gminy fakt posiadania wyrobów azbestowych (rodzaj i szacunkową ilość)
  2. Sprawdź na stronie www.usunazbest.pl jakie są możliwości uzyskania wsparcia do usunięcia wyrobów azbestowych z twojej posesji
  3. Pamiętaj, że dofinansowanie nie obejmuje położenia nowego pokrycia dachowego – na ten cel należy zgromadzić środki własne.
  4. Zamiar przeprowadzenia demontażu azbestu zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy na 30 dni przed rozpoczęciem robót.
Fot. mzmgo

Wzory formularzy

Niezbędne wzory formularzy które właściciel nieruchomości powinien znać https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest