Składowiska azbestu w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Zdemontowane wyroby azbestowe zostają przekazane do unieszkodliwienia, polegającego na zdeponowaniu ich na specjalnie przystosowanym do tego celu składowisku. W Województwie Warmińsko - Mazurskim składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest znajdują się w miejscowościach: Elbląg i Wysieka.

mapa

 

Źródło: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/ 

 

Script logo